Online coaching

Het boek ‘E-coachen met passie’ van Joke van der Ven heb ik gebruikt om kennis te maken met online coaching. In dat boek wordt beschreven dat men met online coaching op een veel dieper niveau ingrijpt dan bij het traditionele face-to-face coachen. Dit komt doordat de deelnemer alles opschrijft in een veilige thuissituatie waar niemand kijkt of over de schouder meeleest. Doordat de deelnemer schrijft, overdenkt, herschrijft en er soms nog een nachtje over slaapt, wordt het stadium van vluchtigheid overstegen.

Voor mij is online coaching een mooie, toegankelijke manier om deelnemers te kunnen begeleiden en coachen. Bovendien bereik ik, zonder reistijd vele (beginnende) Leidinggevenden en coördiatoren.

De leidinggevende (coördinator) op zijn beurt kan er, vanuit zijn eigen vertrouwde omgeving op het moment dat hij er tijd of behoefte aan heeft, interactief mee aan de slag. Het schrijven alleen al werkt voor de deelnemer ordenend. In het Online Werkveld dat ik ontworpen heb, komen alle aspecten van het operationeel leiderschap aan bod.

De werkwijze van Online Coach On The Job:

‘The Life Of Butterfly’ van de Israëlische kunstenares Elena Kotliarker is mijn inspiratiebron voor de ontwikkeling van een Online Werkveld waarbinnen de deelnemer (de leidinggevende) kan acteren.

In de levenscyclus van een vlinder zitten vier elementen die in het werkveld gebruikt worden.

* De rups staat voor het krijgen van informatie

* De cocon staat voor het overdenken van de informatie door prikkelende vragen

* De vlinder staat voor opdrachten; ‘ga maar ervaren’

* De twee vlinders staan voor het evalueren en reflecteren; het online coachen / begeleiden of als de deelnemer dat wenst met mij als coach te sparren

Nadat de deelnemer zich heeft aangemeld, krijgt hij een inlogcode waarmee hij het Online Werkveld met acht hoofdonderwerpen en nog veel meer sub-onderwerpen kan binnentreden. Met het doorlopen van de onderwerpen wordt de kennis van het leidinggevende vak vergroot en de bewustwording van het leiderschap verdiept. Er worden uitleg en praktische tips gegeven. Door opdrachten die in de praktijk en in de privésfeer geoefend kunnen worden, vindt de deelnemer steeds meer de balans in het dienen van de organisatie (hard op de inhoud) en het faciliteren van het team en de individuele medewerkers (zacht op de relatie).

De deelnemer kanvia het Online Werkveld contact met mij hebben wanneer, waar en zo vaak hij maar wil. Er is géén vaststaand programma dat doorlopen moet worden. Ieder-sub onderwerp is toegankelijk, praktisch ingericht en staat op zichzelf. Op deze manier kan iedereen aan de slag met wat voor hem op dat moment actueel is. Oftewel begeleiding en coaching op maat!

Ik streef ernaar binnen 24 uur te reageren. Mijn reactie zal nooit langer dan 48 uur op zich laten wachten. Ook ik (als coach) heb tijd om over een vraagstuk na te denken en deze reflectietijd zorgt ervoor dat mijn antwoorden in verdieping winnen.

Alles wat de deelnemer schrijft en alles wat er tussen de deelnemer en mij geschreven wordt, gebeurt in een afgeschermde en beveiligde omgeving en wordt opgeslagen. Het werkveld van de deelnemer wordt op deze manier gevuld en is een waardevol persoonlijk document en naslagwerk. Let wel: dit document is alléén zichtbaar voor de deelnemer en mij, de coach.

Iedere maand vult de deelnemer een evaluatie in dat zichtbaar is voor de coach, de deelnemer én de opdrachtgever. Met de evaluaties wordt zichtbaar of de verwachtingen van Online Coaching On The Job, waargemaakt worden.

Met het doorlopen van het Online Werkveld zal de deelnemende leidinggevende binnen zijn vak groeien. Zo kan hij op zijn beurt met zijn eigen kracht en talenten zijn team en individuen binnen zijn team laten groeien.

Op weg naar een organisatie met een plezierige, veilige werkomgeving waarbinnen iedereen waardevol aandeel heeft!