Calamiteitenplan

CalamiteitenplanIedere organisatie doet er alles aan om risico's op ongelukken te voorkomen. Toch kunnen er altijd onverhoopt noodsituaties ontstaan. In zulke paniekgevallen is het belangrijk om te weten welke maatregelen getroffen moeten worden om jou en je medewerkers in veiligheid te brengen. Dit is beschreven in een calamiteitenplan.  

Tip 1:
Ga kennismaken met de coördinator 'calamiteiten' van de organisatie
Tip 2:
Nodig deze coördinator regelmatig uit voor een werkoverleg en laat hem een (interactieve) presentatie geven zodat jouw medewerkers op de hoogte zijn

Bedrijfshulpverlener
Op elke afdeling moeten voldoende bedrijfshulpverleners (BHV-ers) aanwezig zijn om een kleine calamiteit aan te kunnen. Een bedrijfshulpverlener wordt getraind om EHBO toe te passen, brand bestrijden en werknemers evacueren. Het aantal BHV-ers dat de organisatie / jouw afdeling aanstelt ligt niet vast in de wet maar wordt bepaald op basis van de grootte van de organisatie / afdeling en de risico's binnen de afdeling / organisatie.
In een calamiteitenplan van jouw organisatie / afdeling moeten onder andere de volgende items staan:

 • Namen plus telefoonnummers van BHV-ers
 • Alle alarmnummers
 • Waar de blus en EHBO-middelen aanwezig zijn
 • Eventuele bijzonderheden
 • Hoe het instrueren van het personeel in zijn werk gaat
 • Wie actie neemt tot ontruimen
 • Wie de calamiteit meldt bij de hulpinstanties
 • Waar noodkaarten en plattegronden zich bevinden
 • Wat te doen bij een bommelding, terreuracties, ordeverstoringen en dergelijke  

Voor wie in een organisatie / afdeling werkt waar nog géén calamiteitenplan is op de brandblusserinfosite staat een voorbeeldplan. Neem dit niet klakkeloos over, elke organisatie / afdeling / pand heeft een eigen nauwkeurig plan nodig.
www.brandblusserinfosite.nl

Stappenplan
Bij het maken van het plan kan je de volgende zes stappen doorlopen:

 1. Analyseer de risico’s en de risicoplekken
 2. Organiseer de werknemers, stel BHV-ers aan en verdeel de taken
 3. Stel een bedrijfsnoodplan samen
 4. Breng de veiligheids- en gezondheidssignalering aan. Deze zijn onder andere te koop bij beveiligingsbedrijven
 5. Leid de BHV-ers op. Zorg dat ze precies weten wat ze moeten doen en wanneer
 6. Instrueer het personeel. Zij moeten bijvoorbeeld weten waar de blussers hangen, dat de vluchtroutes vrij moeten blijven e.d.

Bij calamiteiten en een ontruiming moet duidelijk zijn wie wat doet. In het algemeen is dit de volgorde van handelen:
Fase 1: Melding
Fase 2: Verzamelen BHV-ploeg
Fase 3: Ontruiming
Fase 4: Begeleiding en opvang evacués
Fase 5: Beëindiging alarmtoestand

 • Ken je het calamiteitenplan van jouw afdeling?
 • Ken je de calamiteiten coördinator?
 • Weet je wat jouw rol als leidinggevende is bij een calamiteit?

Ik werkte op een gegeven moment in bij een grote organisatie in een grote stad. Op een dag was er in die stad stroomstoornis die ook mijn organisatie trof. Ik had twee problemen: als eerste was ik die dag afhankelijk van het openbaar vervoer en er reed geen enkele trein.
Toen ik naar mijn organisatie wilde bellen en bleek dat de telefooncentrale overbelast was raakte ik lichtelijk in paniek omdat ik, suffert, de balangrijke doorkiesnummers (waarmee ik rechtstreeks kon bellen) niet in mijn telefoon had staan.
Zorg dat je voldoende gevenens thuis en in je telefoon hebt om van buiten zaken te regelen! 

Heb je vragen op- of aanmerkingen?
Ik hoor ze graag.