De zieke medewerker

De zieke medewerker

Zowel werknemer als werkgever heeft bij ziekte belang bij een zo snel mogelijk herstel. De ervaring leert dat een actief ziektebeleid zijn vruchten afwerpt. Het, met name kortdurend, ziekteverzuim zal dalen. Ongetwijfeld zal de organisatie waar jij werkt beleid op ziekteverzuim hebben. 

Tip 1:
Zorg dat je op de hoogte bent van dit beleid. Het is vast op 'intranet' te vinden of anders bij personeelszaken (/ HR / HRM / P&O, wat's in the name).

Tip 2:
Ga kennismaken met de personeelsfunctionaris die de belangen van jouw afdeling behartigt. Bij deze persoon kun je voor alle vragen die je hebt over verzuim (maar ook over verlof, contracten e.d.) terecht. Een goede samenwerking levert jou veel op.
Mijn ervaring is dat mensen op die plek het erg prettig vinden om kennis te maken en te weten welk gezicht er achter de naam zit.

Tip 3:
Ga kennismaken met de bedrijfsarts van jouw organisatie. Ook met deze persoon zal je veel samenwerken.
Mijn ervaring is dat een bedrijfsarts heel graag weet met welke leidinggevende hij zaken doet.
Je kunt met de bedrijsarts veel (voor) bespreken. Vaak helpt dit om een goed re-integratieplan uit te stippelen.

De medewerker meldt zich ziek:

Tip 4:
Zorg ervoor dat de medewerker zich bij jou (of jouw vervanger) ziekmeldt.Lukt dit om de één of andere reden niet, zorg dan dat je zelf de zieke medewerker belt (liefst dezelfde dag nog) Het is mogelijk dat het team dit niet gewend is. Vertel dat jij geïnteresseerd bent hoe het met jouw medewerkers gaat. Vertel ook dat je contact wilt om op de hoogte te blijven van het ziekteproces en om afspraken met elkaar te maken.

Tip 5:
Zodra je merkt dat de zieke medewerker langer dan een aantal dagen ziek thuis is, schakel de bedrijfsarts in. Het doel hiervan is dat deze arts kan beoordelen of de medewerker zijn werk (of eventueel vervangend werk) kan doen. De samenwerking met de bedrijfsarts is erg belangrijk.

Tip 6:
Zorg dat de medewerker zo snel mogelijk weer op het werk verschijnt. Hoe langer iemand weg is, hoe hoger de drempel om weer te komen is. Een medewerker met bijvoorbeeld zijn voet in het gips kan zittend vervangend werk doen. Doe dit wel in overleg met de bedrijfsarts.

Tip 7:
Zodra je merkt dat de medewerker langer dan een aantal dagen ziek thuis is, maak een (in de computer beveiligd) document waar je het verloop van de contactmomenten (data) en wat er besproken is vermeld. Zo’n document is erg belangrijk wanneer de ziekte langer duurt en de stappen van de ‘Wet verbetering Poortwachter’ genomen moeten worden. Deze stappen zijn verplicht! Wanneer zij niet gebeurd zijn en er moet een WIA aanvraag gedaan worden hebben zowel de organisatie als de zieke medewerker een probleem. De wet is een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid en bij het niet naleven kan de werkgever een boete krijgen en de zieke werknemer een uitkering gaan missen.

In het kort een Schema Wet verbetering poortwachter (wettelijk verplichte actiepunten): 

  • Probleemanalyse, na 6 weken
  • Bijstelling Probleemanalyse als de situatie hierom vraagt
  • Plan van Aanpak, na 8 weken 
  • Evaluatie Plan van Aanpak, elke 6 weken
  • 42e week ziekmelding, na 42 weken  
  • Eerstejaarsevaluatie, na 52 weken  
  • WIA aanvraag, week 91
  • Acties in het kader 1e en 2e spoor

Het is belangrijk dat het proces goed wordt begeleid. Poortwachtersloket adviseert iedere zes weken een kort verslag te maken over de acties in het kader van 1e en 2e spoor. Het UWV heeft standaard formulieren die ingevuld dienen te worden op de juiste momenten in het ziekteproces.
UWV

Tip 8:
Medewerkers uit het team zijn vast geïnteresseerd hoe het met de zieke medewerker gaat. Ga integer met de informatie die jij hebt om.
Bespreek met de zieke medewerker wat jij aan het team kan / mag melden. Het kan ook zijn dat de medewerker zelf een mededeling wil doen via een mail of bijvoorbeeld nieuwsbrief.

'Ziek zijn overkomt je, ziekmelden is een keuze'
Wat denk je wanneer je deze tekst leest?

Wanneer je niet gewend bent aan het aannemen van ziekmeldingen, oefen eens met een collega leidinggevende. (Of misschien heeft jouw organisatie wel een interne training ziekteverzuim voor leidinggevenden)
Hoe ging dat? Kun je benoemen wat je goed af gaat en wat lastig(er) is?

Iedere leidinggevende heeft wel één of meerdre medewerker(s) die in zijn allergie zit(ten). Dit komt vaak tot uiting wanneer deze medewerker zich ziek meldt (of lang ziek blijft)
Herken je bij jezelf een allergie?
Ik ben benieuwd waar die van jou zit...