SMART doelstellingen

SMART doelstellingen


Ik zat bij een vergadering met veel deelnemers en hoorde de bedrijfsleider zeggen:
   'Formuleer je doelstellingen SMART.'
Iedereen knikte en we gingen uiteen. Ik dacht, smart, smart, wat was dat ook al weer?
Misschien denk jij dat ook wel...

SMART:

SpecifiekWat gaan we precies doen?
Wat, Wie, Waar, Wanneer, Welke en Waarom
MeetbaarHoeveel gaan we doen?
AcceptabelIs er draagvlak voor wat we gaan doen?
RealistischKan het wat we willen doen?
Tijdsgebonden          Wanneer zijn we klaar?

Heb je vragen?