* Tien tips voor de startende leidinggevende

* Tien tips voor de startende leidinggevende

1. Praat met je medewerkers
Door meteen gesprekken te voeren met medewerkers over de wederzijdse verwachtingen, zijn problemen te voorkomen. Kijk voor de vuilkuil en voor tips bij ‘Het kennismakingsgesprek

2. Zorg dat je duidelijk en eerlijk communiceert
In het Online werkveld staat vele items die over communicatie gaan. Realiseer je dat vele problemen met goede communicatie voorkomen kunnen worden.

3. Laat je vakmanschap los
Misschien ben je vanuit ‘de werkvloer’ doorgestroomd naar een (eerste) leidinggevende functie. In die situatie is het belangrijk om afstand te nemen van je oude werkzaamheden. Ook al weet je precies hoe de medewerkers iets moeten aanpakken en wil je ze graag helpen, zij moeten ongestoord hun eigen manier van werken kunnen vinden. Jouw nieuwe taak is om hen daarin te faciliteren, om hen te helpen hun doel of hun resultaat te bereiken.

4. Wees liever lui dan energiek
Doe geen dingen die een medewerker moet doen. Pak alleen de meest noodzakelijke werkzaamheden op en delegeer zoveel mogelijk. Misschien lijkt dat lui maar je hebt de tijd nodig om de juiste prioriteiten te stellen en de lijnen uit te zetten om de dingen in één keer goed te doen. Vergeet niet dat er van jou actie wordt verwacht wat betreft het geven van richting! Wees dus actief in hetgeven van leiding en laat je niet verleiden tot taken die bij het pakket van de medewerkers horen. De medewerkers willen een leidinggevende waar ze terecht kunnen en dat kunnen ze niet als jij druk bent met taken die niet bij jou horen.

5. Wees nieuwsgierig naar mensen en gewoontes
Als je dan toch iets wilt doen, oriënteer je dan op de problemen en op de ‘onderstroom binnen het team’. Vraag verder door over dat kleine incident op de afdeling, over de huilbui van de secretaresse en over het waarom van bepaalde gebruiken. Zo toon je belangstelling voor de mensen en krijg je een beter inzicht in de achtergrond van problemen. Je kunt met die kennis gemakkelijker en adequater ingrijpen wanneer er iets misgaat.

6. ‘Speel de baas’
Vrienden maken en houden op je afdeling is goed, maar als leidinggevende heb je een andere positie dan als collega. Te sterke persoonlijke banden kunnen het moeilijk maken om knopen door te hakken. Neem dus wat afstand, en ga bijvoorbeeld niet altijd mee met de lunch. Investeer in contacten met andere leidinggevenden. Zorg dat je niet ‘eenzaam’ binnen je eigen functie wordt. Het is fijn te merken dat andere leidinggevenden dezelfde uitdagingen tegenkomen. Zoek (buiten het team) mensen om mee ‘te sparren’.

7. Stel je flexibel op
Misschien heb je een duidelijke opvatting over hoe alles onder jouw verantwoordelijkheid gaat lopen. Pas op, leidinggevenden die te sterk vasthouden aan eigen ideeën, eindigen vaak gebroken. Als je merkt dat medewerkers grote weerstand hebben tegen je aanpak, of dat je plan niet lukt, stel je dan flexibel op en zoek een andere weg om jouw doelen te behalen.

8. Leer omgaan met spanning en stress
Bij het ontstaan van stresssituaties is de wijze waarop je reageert van groot belang. Mensen met een (overdreven, overal waar 'te' voor staat is niet goed) perfectionistische instelling lopen meer risico op een burnout dan anderen, doordat ze gefrustreerd raken op het moment dat ze een fout maken. Fouten maakt nu eenmaal iedereen. Ook mensen die het belangrijk vinden dat iedereen ze aardig vindt, kunnen het als leidinggevende moeilijk krijgen. Je zult als leidinggevende soms maatregelen moeten nemen die niet populair zijn. Accepteer dus dat je fouten gaat maken en dat je soms impopulair bent, dan heb je minder last van stress, en blijf je gezonder.

9. Gun jezelf de tijd te leren
De meeste startende leidinggevenden twijfelen of ze het wel goed doen in hun nieuwe rol. Het liefst hebben ze meteen overal een oplossing voor. Maar het duurt even voordat je alle regels van het nieuwe spel kent, en het managen goed aanvoelt. Gun jezelf de tijd om te leren!

10. Train je eigen moeilijke situaties
Over het vak leidinggeven is meer te vertellen dan tien korte tips. Het Online werkveld staat er vol mee. Geen vraag is gek, onzekerheid heeft iedere leidinggevenden (ook degene waarvan je denkt dat ze alles weten en kunnen)
Ga met jezelf aan de slag en groei in het vak én als mens!
Ik, de online coach, ben er voor jou.

De 10 tips zijn een bewerking van de site van Intermediair

Heb je vragen of opmerkingen over de 10 tips?