Mindmappen

MindmappenEen mindmap maken is een leuke manier om informatie te verzamelen en samen te vatten. Bovendien werkt mindmappen veel beter dan gewoon samenvatten. Je maakt namelijk gebruik van de potentie van zowel je linker als rechter hersenhelft.

Hieronder staan 7 stappen die je kunnen helpen om een mindmap te maken.
Dit zijn geen strenge regels waar je jezelf aan moet houden, maar richtlijnen die je helpen structuur te geven bij het samenvatten van informatie. Daarnaast mag je al je creativiteit loslaten waardoor ideeën en oplossingen vaak ‘als vanzelf’ ontstaan doordat je gaat associëren.

1. Start met een centraal beeld of woord
Een mindmap start je altijd met het opschrijven van een woord of het kleuren van een tekening in het midden van de ruimte. Dit centrale beeld is het onderwerp van bijvoorbeeld een vergadering, gsprek of bespreking. Vanuit dit centrale punt kun je verder werken en nieuwe associaties gaan opschrijven.

2. Maak takken & subtakken 
Vervolgens teken je verschillende takken vanuit dit centrale beeld naar de buitenkant van je werkruimte. Op deze takken kun je woorden schrijven of plaatjes tekenen, maar later daarover meer informatie. Je kunt deze takken vergelijken met de structuur van een boom.
Vaak is het handig de eerste takken dikker te maken. De subtakken worden dan steeds dunner naar mate je verder van het centrum af komt.
Waar een boom echter op verschillende plekken vertakkingen heeft is het overzichtelijk om je subtakken in je mindmap aan het einde van een tak te tekenen. Zou hou je het duidelijk en overzichtelijk.

3. Gebruik maximaal 1 sleutelwoord per tak
Belangrijk bij het maken van een mindmap is dat je slechts één woord per tak opschrijft. We zijn gewend om veel te schrijven, dus dit kan soms een uitdaging zijn. Je komt hierdoor tot de kern. Onze hersenen hebben deze lappen tekst alleen helemaal niet nodig en een enkel woord of plaatje roept al vele associaties op.

4. Maak je mindmap  van globaal naar specifiek
Wanneer je een mindmap maakt, dan maak je deze altijd van globaal naar specifiek. De takken die het dichtste bij het midden staan bevatten algemene of globale informatie. Hoe verder je naar de buitenkant van je werkruimte komt, hoe specifieker de informatie wordt die je opschrijft.

5. Werk in de richting van de klok
Om een mindmap overzichtelijk te houden is er ooit afgesproken om deze met de klok mee te maken en op één uur te starten. Wanneer iedereen dit doet kunnen andere mensen je mindmap makkelijk lezen. Op deze manier kun je ook een chronologische volgorde aangeven. Wanneer je een mindmap uitleest of wilt onthouden, staat de informatie in de juiste volgorde en raak je niet in de war. 

6. Gebruik verschillende kleuren
Het opschrijven van woorden activeert vooral gebieden aan de linkerkant van je hersenen. Om informatie makkelijk te onthouden is het ook handig om gebieden in je rechter hersenhelft te stimuleren. Dit kun je doen door verschillende kleuren te gebruiken. Onderzoek heeft laten zien dat het gebruik van kleuren vooral gebieden aan de rechterkant van je hersenen activeren.
Gebruik je kleuren alleen niet willekeurig, maar geef elke tak een aparte kleur. Zo associeer je een specifieke tak met een bepaalde kleur. Je hersenen kunnen de informatie dan makkelijker onthouden. Uiteraard kun je de tekeningen wel verschillende kleuren geven. 

7. Maak tekeningen
'Een foto zegt vaak meer dan 1000 woorden', zo luidt het spreekwoord. Het zou dus gek zijn om je mindmap vol te schrijven met woorden wanneer je dit kunt vervangen door enkele plaatjes of tekeningen. Bovendien stimuleren plaatjes, net als het gebruik van kleuren, delen in de rechterkant van je hersenen. Een ideale manier om informatie makkelijk te onthouden

Een mindmap maken kan natuurlijk op vele manieren. Ik zorg altijd dat ik een papier bij me heb liggen waar ik tijdens een gesprek of vergadering kernwoorden op kan schrijven. Dat kunnen woorden zijn die gezegd worden maar ook woorden die ik tijdens het gesprek denk. Op die manier kan ik iemand bijvoorbeeld laten uitpraten zonder dat ik de vraag die ik halverwege het verhaal heb, te vergeten. Bij mij helpt dat om goed te kunnen luisteren (ik kan de vraag loslaten tot een ander moment)
Met mijn volgekrabbelde papier maak ik mijn verslag van bijvoorbeeld het gesprek. Tijdens het schrijven zorg ik dat alle kernwoorden in het versag benoemd zijn.

Hoe maak jij aantekeneningen? Hoe verwerk je ze?

Maak een mindmap van een probleem op je werk.
Benoem het probleem in het midden van je papier en maak takken waarbij alle items die met het probleem te maken hebben een eigen tak krijgen (elke tak een eigen kleur). Associeer verder met op de kleine takjes.

Ik ben benieuwd of het iets oplevert!