De probleem medewerker

De probleem medewerker


Een paar rupsen moeten we wel verdragen als we vlinder willen zien


Misschien heb je wel zo'n medewerker: chaotisch, onaangepast en slecht aan te spreken op zijn gedrag.
Het lijkt logisch wat jij als ledinggevende in zo'n geval moet doen: de persoon hierop aanspreken en als deze zich niet aanpast, afscheid nemen.

Toch is het niet zo simpel. Onaangepaste types blijken vaak onmisbare medewerkers met bijzondere expertise of vaardigheden.
Zoals een creatieveling binnen een reclamebureau. Komt altijd te laat, ziet er onverzorgd uit en is absoluut niet geïnteresseerd in de dagelijkse gang van zaken op de werkvloer.
Ander voorbeeld is de ICT-er die een maand een applicatie bouwt waar elders een heel team een jaar aan werkt.

Werknemers met exeptionele expertise of vaardigheden zijn vaak inhoudelijk gericht. Irritant gedrag is er vooral als ze betrokken worden bij zaken die hen niet interesseren. Toch wordt vanuit het principe van gelijkheid vaak verwacht dat ze een bijdrage leveren. Dit werkt niet.

Beter  is het om dit soort medewerkers te ontzien van overbodige zaken. Eis alleen dat ze voldoen aan de basisregels.
Spreek duidelijk af op welke specifieke inhoudelijke prestaties ze afgerekend kunnen en moeten worden (dus hun bijzondere expertise)

Kan dat niet?
Dan heb je eenvoudigweg niet te maken met een uitzonderlijk talent.
Dán moet jij als leidinggevende de persoon aanspreken op zijn gedrag en als dat niet werkt dan zul je (in samenspraak met HR!!) aan dossieropbouw moeten doen.
Het vastleggen van gesprekken waarin het ontoelaatbare gedrag van de medewerker wordt besproken is heel belangrijk om uiteindelijk tot ontslag te komen.

Hoeveel medewerkers met ontoelaatbaar gedrag heb jij in jouw team?
Vertel eens over ze.

Denk aan een medewerker met irritant gedrag. Heeft deze persoon exeptionele expertise?
Vertel!

Wat vind je moeilijk aan het aanspreken van medewerkers met gedrag dat niet goed is?