Feedback geven

Feedback geven

Als leidinggevende geef je regelmatig feedback. Het is belangrijk om dit goed te doen opdat degene die je feedback geeft verder kan en zichzelf kan verbeteren.

Tips voor het geven van feedback:
* Benoem het gedrag van de ander zoveel mogelijk vanuit jezelf (ik-boodschappen)
* Wees concreet en specifiek (niet algemeen)
* Formuleer beschrijvend, veroordeel niet
* Vermijd overdrijven
* Bedenk dat hetgeen je zegt, jouw (persoonlijke) ervaring is
* Geef de gevolgen of effecten van het gedrag van de persoon die je feedback geeft, aan
* Kies het juiste moment (het is niet handig feedback te geven wanneer de emoties hoog zijn opgelopen)
* Let op non-verbale signalen (zie De mensen om mij heen, en ik / Non-verbale signalen)
* Onthoud je van adviezen
* Zorg dat de ander iets met jouw feedback kan doen
* Controleer of de ander jouw feedback begrijpt (LSD)

Verder:
Wees open, eerlijk en respectvol
Overlaad de ander niet, vermijd een monoloog
Geef ruimte tot reactie, wees daarbij uitnodigend
Voorkom moralistische beoordelingen en interpretaties
Spreek eventueel wederzijdse verwachtingen uit

Zoals je uit de (enorme) rij met tips laat zien kunt opmaken is het geven van goede feedback niet eenvoudig. 
Bedenk op welke vlakken jij het geven van feedback zou kunnen verbeteren

Ken jij een situatie waarbij jij, als leidinggevende, feedback moest geven die niet vrijblijvend was?
Wat deed je?

Hoe gaat het geven van feedback jou af?
Wat doe je wanneer jouw feedback aan een medewerker niet vrijblijvend is?