Feedback ontvangen

Feedback ontvangen

Wanneer je direct reageert als je feedback van een ander krijgt, komt dat niet alleen verdedigend over, het ís ook verdedigend.
Dit is jammer want je kunt feedback ook zien als een cadeautje. De ander investeert in jou en in jullie onderlinge relatie. Wees dus blij met de feedback die je krijgt.

Tips:
* Realiseer je dat het over jouw gedrag gaat, niet over jou als mens
* Luister goed en interpreteer niet
* Ga niet in de verdediging
* Bagatelliseer niet (zwak niet af)
* Betrek er geen anderen bij
* Zeg niet dat de ander gelijk heeft als je dat niet zo voelt
Vraag naar feedback als je dat verwacht naar niet krijgt
* Gebruik een bruggetje: reageer dus niet meteen met een tegenargument maar: 
   * Benoem zo nodig je eigen gevoel op dat moment (ik vind het vervelend om dit te horen)
   * Vat samen en check of je het goed begrepen hebt
   * Let goed op de emotie van de ander en benoem deze ook

Wanneer kreeg jij voor de laatste keer feedback?
Is dit lang geleden? Bedenk of anderen jou benaderbaar vinden om feedback te geven.

In jouw team zit vast iemand die kritisch is maar dit niet individueel aan jou uit.
Vraag deze persoon om feedback (dat kan best spannend voelen)

Wat vind je lastig aan het krijgen, of het juist niet krijgen, van feedback?