* Hard op de inhoud en Zacht op de relatie

* Hard op de inhoud en Zacht op de relatie

Kijk voor je dit item leest, eerst naar “De mensen om mij heen, en ik’: ‘Coachend leidinggeven’

Ik vind het handig om, wanneer ik met iemand in gesprek ben, een leeg papier (schrijfblok op je bureau) te gebruiken. Buiten dat je empatisch moet kunnen zijn wordt er ook van je verwacht dat je leiding geeft en de belangen van de organisatie behartigt.

Stel: je hebt een medewerkster aan je bureau die in tranen vertelt heeft dat zij in scheiding ligt. Je neemt de tijd voor haar en het gesprek gaat goed. Je hebt de 4 A’s (100% Aandacht, je Accepteert haar zonder oordeel, je bent Aangesloten bij haar verhaal en je bent jezelf, Authentiek.
Je snapt heel goed dat ze een probleem heeft met haar kinderen nu hun vader hen 's ochtends niet meer naar school brengt als zij al op haar werk is.
Je wilt haar natuurlijk de ruimte geven om op adem te komen maar je wilt ook dat ze aan het werk blijft. 

Er is nog iets anders: je hebt de week ervoor tegen een andere medewerker wiens kind voor het eerst naar de lagere school gaat, gezegd dat het niet mogelijk is om later dan normaal te starten met werken.
Het probleem van de medewerkster in scheiding voelt nu ook als jou probleem!

Laat het niet jouw probleem worden. Maak inzichtelijk dat de medewerkster een probleem heeft. Het helpt wanneer je dat visueel maakt.
Zet een verticale streep in het midden van het papier van je schrijfblok. Zet in steekwoorden het acute probleem van de medewerkster aan de rechter kant van de streep. Vraag (LSD, goed Luisteren, Samenvatten en Doorvragen) of je haar goed begrepen hebt.
Zet dan ‘de organisatie’ en ‘Contract’ aan de linker kant van de streep op je schrijfblok.
Trek de conclusie: ‘Ik begrijp jouw probleem want met jouw nieuw ontstane thuissituatie kun je jouw contract niet nakomen.’

Blijf dan stil en geef de medewerkster de tijd om hier even over na te laten denken.
Vraag dan: ‘Hoe kan ik je helpen?’

Je hoeft geen privileges te geven. Je kunt haar wel helpen door haar tijdelijk later te laten komen, bijvoorbeeld voor de duur van twee maanden. Zij zal dankbaar zijn voor de tijd die zij krijgt om haar leven op orde te krijgen en jij kunt jouw aanbod prima uitleggen aan jouw leidinggevende en jouw team (ook de medewerkster die structureel later wil beginnen zal dit begrijpen)

Tip:
Leg de afspraken wel schriftelijk vast, het liefst in samenspraak met HR, en maak vast een sfspraak voor een evaluatie zodat de medewerker weet dat ze echt aan de slag moet om haar probleem op te lossen.

Kijk naar bovenstaande uiteenzetting. Is dit een herkenbare situatie?

Ik ben benieuwd hoe jij naar de situatieschets van de medewerker in problemen aankijkt. Wat denk jij van deze situatie?
(je weet je hoeft deze vraag niet te beantwoorden. Je kunt ook naar de 'twee vlinders' om situaties die voor jou actueel zijn te bespreken.

Heb jij situaties die empathie behoeven maar lastig zijn omdat je ook wilt dat de medewerker(s) zich aan de regels en kaders die de afdeling en / of organisatie gesteld zijn, houdt / houden?