Herkenbaarheid van gedrag

Naast Non-verbale signalen uit ‘De mensen om mij heen, en ik’ is het als leidinggevende ook handig om je enigszins te verdiepen in het gedrag van mensen en hun lichaamstaal. Hoe uit zich dat (over het algemeen)? Doordat er van jou verwacht wordt goed met iedere situatie om te gaan, is enige herkenbaarheid van gedrag geen overbodige luxe.

Gedrag Mogelijke lichaamstaal
Achterdocht, twijfelOgen toegeknepen, één of twee wenkbrauwen opgetrokken, schudden van het hoofd, borst naar voren, schouders naar achteren
Afkeuring, ontevredenheid Achterover leunen, afwenden, trekken van de neus, wijsvinger over bovenlip aaien
ConflictLippen samengeperst, vernauwde en onbestemde blik, wenkbrauwen omlaag
DominantieHoofd achterover, armen achter het hoofd over elkaar, luid en lang spreken, anderen onderbreken, handen in de zij
EmotionaliteitArmen veel en harmonieus bewegen, warme stem met veel intonatie en volume veranderingen, veel wisselende mimiek
Kwaadheid en vijandigheidTanden op elkaar geklemd, onderkaak naar voren, gebald vuisten, gefixeerde blik
InteresseOpen blik, hoofd schuin naar voren, lichaam rechtop, toenemende beweeglijkheid
IrritatieOpgewonden, opvallende plooi in bovenlip, samengeperste lippen 
OngeïnteresseerdheidVage blik, achterover leunen, met vingers spelen of voeten wiebelen
OnverschilligheidDwalende blik, hoofd afgewend, lichaam in elkaar gezakt, langzame eentonige stem
OngeduldTrommelen met vingers, spelen me voorwerp, heen en weer schuiven op de stoel
OnbegripOgen opengesperd, wenkbrauwen opgetrokken, mond open
OpenheidGezicht naar een ander gericht, open en directe blik, hoofd opgeheven en scheef
PaniekSchouders opgetrokken en naar voren gedrukt, verkrampte handen, klaar om te springen
TevredenheidGesloten mond, handen wrijvend, (bijna) glimlachend

Herkenbaarheid van gedrag

Bij het lezen van het gedrag en de lichaamstaal die bij het gedrag te zien kan zijn heb jij vast lichaamstaal die jij zelf hebt, herkent.

Kijk eens naar de lichaamstaal van jouw medewerkers wanneer je ze spreekt. Kun je er iets uit op maken?

Wat wil je delen wat betreft lichaamstaal en gedrag?