Mijn leidinggevende en ik

Mijn leidinggevende en ik


Het kan zijn dat dat het contact tussen jou en je leidinggevende is vetroebeld of misschien wel gestrand.

Vaak is het lastig te achterhalen hoe dat is gekomen.
Stel jezelf de volgende vragen:

  • Wie neemt het initiatief tot contact
  • Wie bepaalt de onderwerpen waarover gesproken wordt
  • Waar vindt het contact plaats?
  • Wanneer vindt het contact plaats?
  • Wie is aan zet wat betreft problemen en vraagstukken?
  • Wie luistert en wie spreekt?
  • Wiens onderwerpen zijn dominant?
  • Hoe lang duurt het contact?

Met welk antwoord ben je niet blij?
Bedenk dan voor dit onderdeel hoe het anders kan.

Hoe is de samenwerking met jouw leidinggevende?
Wil je jouw antwoord motiveren?

Kijk naar de vragen (bij de rups)
Welke vraag vind jij de belangrijkste?
Probeer het eens anders te doen.

Wat wil jij over jouw leidinggevende bespreken?
Voor de duidelijkheid: alleen jij en ik, de online coach zien dit contact.