Non verbale communicatie

Non verbale communicatie

De menselijke communicatie is als volgt opgebouwd:
* Lichaamstaal:    55%
* Intonatie:           38%
* Woorden:           7%

De lichaamstaal van een ander heeft dus grote invloed op onze communicatie.

Ondersteunende elementen van lichaamstaal zijn:

Uiterlijk Door middel van uiterlijk draag je informatie over op anderen  (groep waartoe je behoort, cultuur, tijd waarin je leeft en je milieu)
Bewegingen en gebaren   Let op: deze kunnen per cultuur verschillen
Houdingen Gevoelens tussen mensen geuit door lichaamshouding
Gelaatsuitdrukkingen
Stemtaal, intonatie  Hóe wordt iets gezegd, articulatie, hoogte, tempo, bijgeluiden
Aanraking   Comfortzone, nabijheid en grenzen

                                    

                                        

Lichaamstaal     Mogelijke betekenis
Hoofd licht naar voren gebogen               Vastberaden, actief, gedreven, geïnteresseerd
Hoofd schuin opzij          Open, sympathiserend, bereid tot samenwerken
Hoofd naar achterenOnbenaderbaar, dwingend, verwaand
Hoofd opwaartsOpen, kwiek, energiek, zelfverzekerd
Hoofd omlaag hangendVerlegen, zich schikkend, lusteloos
Bovenlichaam naar voren gebogenOplettend, geïnteresseerd
Bovenlichaam naar achteren leunend     Afwijzend, uit de weg gaan, ongeïnteresseerd
Schouders opgetrokkenOnzeker, angstig, schuw
Benen over elkaar geslagenLosjes, beslistheid, zelfverzekerd
Benen uit elkaarSoepel, onbekommerd, meegaand
Benen tegen elkaar        Afstandelijk, correct, bang
Benen aan stoel vast of om elkaar gedraaidSteun zoeken, onzeker, wisselvallig, angstig
Op puntje van de stoel zittenOplettend, geïnteresseerd, wantrouwend, bang
Open handen naar beneden gekeerdBeheersing, akkoord
Open handen naar boven gekeerdHoop, afwachting, verzoek
Gesloten (gevouwen) handenRust, luisterend
Handen in de zakVerlegen, nonchalant
Handen voor de buik      Overweldigt, zelf beschermend, verdediging
Handen voor de mondVerlegen, Verrast, aarzelend
Armen over elkaar gevouwen     Onbehaaglijk, verdedigend, zelf beschermend
Aaien over de kin            Dubbend, nadenkend
Aaien over voorwerpenEmotioneel, fijngevoelig

Wanneer je bovenstaand stuk leest; wie komt er het eerst in jouw gedachten?

Wanneer je in een bijeenkomst bent waar jouw bijdrage niet verreist is, bestudeer de aanwezigen eens. Komt hun non verbale gedrag overeen met wat ze zeggen.
(je kunt dit ook bestuderen bij een praatprogramma op de televisie.

Vertel eens, wat denk je als je over het item ‘non-verbale signalen’ leest? Gebruik je het al of denk je dat je het kunt gebruiken?
Je kunt natuurlijk ook vragen stellen en of jouw ervaringen delen!