Vorming van een nieuw team

Vorming van een nieuw team

Een team dat nieuwe teamleden (of een nieuwe leidinggevende) krijgt, zal te maken krijgen met een aantal ontwikkelingsfasen.
Het is handig om je bewust te zijn van de fasen zoals Tuckman ze beschrijft:

Forming  =  Oriëntatiefase  
Er is nog geen groepsgevoel. Individuele posities en rollen zijn nog niet ingenomen. Groepsleden nemen een afwachtende houding aan en hebben behoefte aan sturing.

Storming  =  Machtsfase 
In deze fase proberen de groepsleden hun positie in de groep in te nemen. Dit proces leidt vaak tot strijd als de ideeën van de groepsleden op gespannen voet met elkaar staan.

Norming  =  Affectie/normering fase 
Groepsleden komen dichter tot elkaar. Regels en methodes van samenwerking worden bepaald. De gemeenschappelijke teamdoelen worden gedeeld en vastgelegd. Het ontstaan van een meer taakvolwassen wijze van samenwerken.

Performing  =  Prestatiefase   
Er is nu sprake van een team. Teamleden vullen elkaar aan en er wordt harmonieus samengewerkt aan het gemeenschappelijke teamdoel. Het team is in staat zelfstandig te werken. 

Adjourning  =  Afscheidsfase 
Teamleden verrekken of het team wordt opgeheven.

In welke fase zit jouw team?

Hoe en met wie zou jij het gesprek aangaan om jouw team naar een volgende fase te brengen? 

Waar loop je tegenaan?