Zaadjes planten

Zaadjes planten

Sommige dingen hebben tijd nodig.
In je privésituatie kan dat bijvoorbeeld zijn dat je een idee hebt over het verbouwen van de keuken maar je weet dat dit idee rustig opgebouwd moet worden bij je partner. Je meldt regelmatig dat er te weinig ruimte is om met elkaar in de keuken te staan, je moppert een beetje over de kastdeurtjes die niet goed meer sluiten en je laat wat foldermateriaal van aanbiedingen van keuken slingeren.

Je plant op die manier wat zaadjes om je partner voor te bereiden op het grote gesprek: ‘Zullen we een nieuwe keuken nemen?’

In het leidinggevende vak kun je ook zaadjes planten. Door het regelmatig aanstippen van onderwerpen of vragen te stellen over het onderwerp, zet je de ander (je leidinggevende, een medewerker of jouw team), zonder dat je al iets verwacht, aan het denken.

Wat heb jij ooit voor elkaar gekregen, met een rustige opbouw?
Wat heb je voor elkaar gekregen door het onvoorbereid 'in de groep te gooien'?

Bedenk een situatie op je werk die aangepakt en besproken moet worden, maar waarvan je weet dat het tot veel weerstand kan leiden.
Maak een plan om het aan te pakken.

Vertel eens over de weerstanden die je verwacht!