Cirkel van invloed

Cirkel van invloed

Iedere leidinggevende maakt zich in min of mindere mate druk over wat er op het werk gebeurt. 
Organisatiepsycholoog, Stephen Covey, noemt de mate waarin iemand zich druk maakt ‘De cirkel van betrokkenheid’. Aan sommige zaken waar jij je druk over maakt kun je iets doen, maar aan lang niet alles.
Binnen de cirkel van betrokkenheid is ‘De cirkel van invloed’. Deze cirkel geeft het gebied aan waarin je iets kunt veranderen. Wanneer je cirkel van betrokkenheid veel groter is dan je cirkel van invloed (dus wanneer jij je druk maakt over zaken waar je niets kunt veranderen) kun je je op den duur boos, gefrustreerd voelen of word je zelfs ziek. Op dat moment krimpt je cirkel van invloed verder omdat alle energie opraakt door zinloos getob of zinloos ‘gevecht’.
Er zijn twee manieren om ervoor te zorgen dat de cirkel van invloed de cirkel van betrokkenheid meer gaat overlappen. Allereerst door je cirkel van invloed te vergroten. Dat kan door datgene waarvan je last hebt aan te pakken, of door je overtuigingskracht en sociale vaardigheden in te zetten om andere mensen tot verandering te bewegen. Wanneer dat allebei niet lukt, is het noodzakelijk je cirkel van betrokkenheid te verkleinen.
Dit kun je doen door te accepteren dat jij sommige beslissingen die een organisatie maakt, ook al ben jij leidinggevende in die organisatie, niet kunt veranderen. Jij zult, hoe lastig het ook is, moeten accepteren dat het is zoals het is én je moet ook jouw team meenemen in de keuze die de organisatie heeft gemaakt.
Wanneer je aanvaardt dat jouw cirkel van invloed als leidinggevende niet groot genoeg is voor de besluitvorming van een bepaalde zaak, zul je merken dat dit aanvaarden je rust geeft en dat je geen negatieve energie meer laat wegvloeien.

Wat is op het werk jouw grootste frustratie?

Kijk eens naar een medewerker die erg gefrustreerd is. Kun je achterhalen waar zijn frustratie vandaan komt? Heeft hij invloed op deze zaak?
Teken eens de cirkel van betrokkenheid met daarin de cirkel van invloed. Benadruk dat zijn frustratie voortkomt uit betrokkenheid (goede eigenschap). Leg hem ook uit dat zijn (en misschien ook wel jouw) cirkel van invloed niet groot genoeg is bij dit onderwerp.

Waar loop jij bij jouw leidinggevende het meest tegenaan?