Delegeren

Delegeren

Wanneer je het druk hebt, heb je eigenlijk geen tijd om taken over te dragen en uit te leggen hoe iets werkt.
Juist wanneer je het druk hebt, is het bijzonder fijn om iets aan een ander over te laten. 
Bij delegeren gaat 'Regeren is vooruitzien' van kracht. Bekijk op een rustig moment of er een beschrijving is van structurele taken die bij jouw werk horen maar die ook door een ander gedaan kunnen worden. Als die beschrijvingen er niet zijn: maak ze dan en werk mensen voor die taken in.
Toen ik (noodgedwongen doordat ik er voor een operatie enkele weken uit zou zijn) een beschrijving van mijn dagelijkse taken in een map op mijn bureau legde, gaf dat rust. Ik kon gemist worden, een bijzonder gevoel van vrijheid kan ik zeggen! 
Dat die map nog steeds op mijn bureau ligt en dat de verplichte dagelijkse taken door een ander uitgevoerd kunnen worden, vind ik meer dan prettig. Als ik door koorts niet in staat ben naar mijn werk te gaan, wanneer ik vakantie heb of als het zo druk is dat ik door de bomen het bos niet meer zie, kan ik de dagelijkse taken zo aan iemand overdragen.
Het is bovendien leuk om te zien dat taken die jij aan een ander delegeert, door die ander met plezier worden opgepakt. Medewerkers worden betrokken en regelmatig komen talenten van medewerkers tot uiting. Je creëert door simpelweg te delegeren een betere samenwerking. Niet ‘jij en het team’ maar ‘jij samen met het team’!

Let bij delegeren wel op: Hoewel je de taak niet zelf uitvoert, ben je wél verantwoordelijk. Als er iets fout gaat, zullen anderen bij jou aankloppen. Je zult dan als leidinggevende ‘de schuld op je moeten nemen’ en achter je medewerker moeten blijven staan. Uiteraard ga je onder vier ogen op een later tijdstip wel met de medewerker in gesprek om erachter te komen waarom het is misgegaan.
Wat levert delegeren je op? Carierretijge (zie link) heeft een indrukwekkend lijstje op haar site staan:
* Je kunt beter omgaan met werkdruk omdat je (op den duur) tijd bespaart
* Je motiveert je medewerkers
* Je ontwikkelt je medewerkers
* Je maakt beter gebruik van de kwaliteiten van anderen
* Je kunt je concentreren op de taken die voor jou als manager echt belangrijk zijn, zoals het ontwikkelen van een visie
* Je hebt betere kansen hogerop te komen en carrière te maken als manager. Hoe hoger je komt, hoe belangrijker het wordt te delegeren.

Vergeet wanneer je taken delegeert niet om naar de resultaten te vragen. Ga en blijf met de medewerker in gesprek. Dit hoeft niet lang, als het goed gaat benoem dat. Je zult merken dat medewerkers daar van groeien.
'De kunst van het delegeren is het in de hand houden van wat je uit handen geeft.'

 http://www.carrieretijger.nl/f...

Bedenk welke (structurele) taken je kunt delegeren.

Maak een beschrijving van een taak, geef de taak met de beschrijving aan een medewerker en kijk of hij er met jouw beschrijving uit komt.

Hoe gaat het overdragen (loslaten) van taken jou af?