Integriteit

Integriteit

Wikipedia zegt over integriteit:
Integriteit is de persoonlijke eigenschap, karaktereigenschap, van een individu die inhoudt dat de betrokkene eerlijk en oprecht is en niet omkoopbaar.

Dat is mooi gezegd maar hoe zorg je als leidinggevende voor integriteit op jouw afdeling? Zodra we succesvol worden en voor meer verantwoordelijk zijn, verschuift de grens tussen wat wel en niet kan. Er zijn hele boeken over dit onderwerp volgeschreven en vele films over gemaakt.

Kijk eens naar de volgende voorbeelden van niet-integer handelen. Het geeft een beeld van hoe het niet moet en wat je (helaas) in organisaties of bij individuën soms wel ziet:
* Misbruik maken van bevoegdheden
* Voorkennis of persoonlijke informatie
* Je oneigenlijk laten beïnvloeden
* Nevenactiviteiten verrichten die niet verenigbaar zijn met je functie 
* Fraude en corruptie, 
* Je laten omkopen
* Roddel en achterklap, zwartmakerij en loopbaansabotage, slijmen en hielenlikken

Voor je het over normen en waarden kunt hebben is het handig om te weten wat de woorden betekenen:
Waarden: Dit zijn belangrijke principes in jouw leven (bijvoorbeeld ‘eerlijkheid’)
Normen: Dit zijn de regels die uit waarden voortkomen (bijvoorbeeld: ‘je mag niet liegen’) 

Wanneer je leiding geeft aan een team is het met name belangrijk om integer om te gaan met persoonlijke informatie van een medewerker. Dat is niet altijd makkelijk. Stel je de volgende situatie voor:
Eén van de medewerkers, Piet, is ziek en heeft jouw veel verteld over zijn situatie. Je hebt hem naar de bedrijfsarts gestuurd en deze heeft het advies gegeven voorlopig niet te werken. Fysiek mankeert Piet niets en hij wordt gezien in de stad. Er zijn collega’s die daar een oordeel over hebben en daar veel op de werkvloer over praten. Wat moet je doen? Je voelt dat je het niet kunt maken om iets van de medewerker te vertellen maar je wilt ook niet dat er over Piet geroddeld wordt.  
Je kunt heel integer handelen door Piet zelf te vragen hoe jij zijn afwezigheid aan de collega’s kunt melden. Je zult merken dat de ene medewerker hier open over wil zijn en dat de ander er eigenlijk niets over kwijt wilt. In dat laatste geval is het genoeg om te melden: ‘Piet is naar de bedrijfsarts geweest en deze heeft geadviseerd voorlopig niet te werken. Ik heb zelf met Piet gesproken en hij heeft mij gezegd dat hij nu even geen contact wil. Dit moeten we accepteren en respecteren. Uiteraard hou ik zelf, in overleg met de bedrijfsarts, wel contact met hem. Ik hou jullie op de hoogte.’

Mijn ervaring is dat dit voldoende is én dat medewerkers deze (beperkte) openheid prettig vinden. Zij weten dat ook zij op deze manier behandeld worden, mochten zij zelf in een dergelijke situatie belanden. 

Als laatste:
Wees je bewust van het vetrouwen dat mensen in je stellen. Dit gaat vaak verder dan de officiële regels.

Ga voor jezelf na welke waarden en normen jij hanteert wanneer je leiding geeft.

Ga eens met jouw leidinggevende (of in het Managementteam) in gesprek over integriteit. Hanteren jullie dezelfde normen en waarden?
Is er een verschil in de praktische uitvoer van integriteit?

Heb je een situatie die je zou willen bespreken?