* LSD

* LSD

LSD is een zeer sterk tripmiddel dat ontworpen is in 1938 en hallucinerend werkt.

LSD in de communicatie is verre van hallucinerend. Wie het Luisteren, Samenvatten en Doorvragen beheerst kan op een hele natuurlijke manier informatie vergaren en voor beide partijen (teamlid en teamleider of teamleider en het hele team) een onderwerp concreet en rond krijgen. Hiermee voelt ‘de prater’ zich gehoord en jullie kunnen verder!

Had ik dat maar geweten ten tijde van het werkoverleg waarbij ik alle kikkers uit de bak zag springen :) Zie sub-item 'Nieuwsgierig'Luisteren doe je niet alleen met je oren. Door je lichaamshouding laat je aan de ander zien dat je geïnteresseerd bent in wat hij te zeggen heeft. Wat zegt iemand letterlijk? Op welke toon spreekt hij zijn woorden uit en met welk volume en kracht. Verder kun je ook veel ‘horen’ aan zijn lichaamstaal. Denk daarbij aan zijn houding, zijn gezichtsuitdrukking en bijvoorbeeld aan de gebaren die iemand maakt.

Wat denk je wanneer degene met je je praat zijn armen over elkaar heeft?
En wanneer iemand een hand (of twee handen) in de zij voor je staat?
Observeer eens twee mensen die met elkaar praten. Wanneer je merkt dat het gesprek lastig is, bestudeer eens of je kunt achterhalen waar dat aan ligt.

Zijn er momenten dat jij het moeilijk vindt om te luisteren? Wanneer je niets kunt benoemen, let er dan eens op wanneer jij de aandacht bij iemand verliest. Wat gebeurt er?

Waar wil je mee (bij) geholpen worden?Wanner de ander zijn verhaal heeft afgerond, dan vat je het samen in je eigen woorden. Door deze samenvatting check je of je de boodschap goed begrepen hebt. Als dit niet het geval is, geef je de ander de gelegenheid om zijn betoog aan te vullen of te corrigeren. Door de samenvatting krijgt het gesprek structuur.

Voorbeeld van samenvatten:
‘Als ik het goed begrijp vind je dat…’
‘Je zegt dus dat…’
Wanneer je jezelf dwingt om een betoog van een ander samen te vatten, dwing je jezelf automatisch ook om goed te luisteren!

Denk eens aan de gesprekken die jij de laatste tijd (gepland én ongepland) gevoerd hebt. Heb jij hetgeen de ander zei samengevat? Zo niet, hoe zou het gesprek verlopen zijn wanneer je dat wel had gedaan?

Probeer het samenvatten eens uit. Wanneer het (nog) onnatuurlijk voelt, probeer het dan in privésituaties.

Ik ben benieuwd of en hoe het samenvatten van het verhaal van een ander je afgaat. Wat zijn jouw ervaringen?

Om goed met de ander in contact te komen en te achterhalen wat de ander zegt en bedoelt is het belangrijk om door te vragen. Wees alert op vaagheden en subjectieve  uitlatingen. Let op de aannames die de ander doet en vraag door. Algemene waarheden en formuleringen met ‘moeten’ of ‘kunnen’ verhullen vaak waardevolle informatie. Let ook op wat de ander níet zegt. Zo krijg je meer informatie los.

Waar denk jij aan wanneer een ander een verhaal vertelt. Lukt het om je aandacht erbij te houden, dwalen je gedachten af, ben je geïnteresseerd.
Denk je dat de ander voelt wanneer je niet echt ‘aangehaakt’ ben?

Het luisteren, samenvatten én doorvragen is goed om met een kind te oefenen. Probeer het eens, het is geweldig om de beleving van een kind te doorgronden.    

Het luisteren, samenvatten én doorvragen bij een medewerker uit je team, je baas of collega heeft enorme meerwaarde. In de eerste plaats doordat de ander zich gehoord en dus gewaardeerd voelt. Bovendien kom je met het LSD tot de kern van de boodschap waarmee men verder komt.
Probeer het eens.
Probeer het ook eens bij de medewerker waar je ‘niet zoveel mee hebt’.

Hoe gaat het LSD?
Voelt het natuurlijk om het te doen? Zo nee, kun je het uitleggen?
Wat brengt het je?