Nieuwsgierig

Nieuwsgierig

‘Om als teamleider de teugels in handen te hebben moet je alle kikkers in de bak houden,’ zei ooit iemand tegen mij. Ik had er direct een beeld bij want ik had die ochtend, gefrustreerd, een werkoverleg met mijn team gehad. Veel onrust en door elkaar heen gekwaak over allerlei onderwerpen. Het was mij nauwelijks gelukt orde in de chaos te scheppen. Concrete afspraken werden er al helemaal niet gemaakt.

Wanneer je niet weet wat er bij jouw individuele teamleden en binnen het team speelt, word je gedwongen om achter de springende kikkers aan te rennen om ze weer in de bak te krijgen. Je wordt daar heel moe van en het is nauwelijks constructief.

Er zijn maar weinig mensen die zonder oefenen de juiste informatie naar boven krijgen. Om de regie te nemen én te krijgen is het bijzonder handig om bewust te zijn van jouw eigen gedrag.

Nieuwsgierig, een woord dat positief is wanneer je het opvat als belangstellend, geïnteresseerd en benieuwd. Het kan echter ook negatief worden ervaren wanneer je het associeert met ‘weetgraag’ of met ‘nieuwsgierig aagje’. Denk bijvoorbeeld aan: ‘Die vrouw is zeer nieuwsgierig, ze begluurt en beluistert haar buren.’

Natuurlijk ga je als teamleider uit van het positieve. Door belangstellend, geïnteresseerd en benieuwd te zijn kun je waardevolle informatie vergaren. Het is belangrijk te weten wat er speelt bij een individu en binnen jouw team.

Om geen nieuwsgierig aagje te worden, doe je er goed aan om integer met wat je van een ander te horen krijgt om te gaan.

Het doel van de informatie is om deze in te zetten om het individuele teamlid in zijn of haar kracht te zetten en ook om verbanden te leggen die bruikbaar zijn voor de groei binnen het team en ter verbetering van werkprocessen.

Denk aan de individuele gesprekken die je recent hebt gehad.


Hoe ging zo’n gesprek? Was je veel aan het woord of misschien weinig, waren er stiltes, probeerde één van jullie de ander te overtuigen, of misschien wel elkaar? Waar ging het over als je moet kiezen tussen inhoudelijk of gevoel?

Ga het eerstvolgende individuele gesprek dat je hebt nieuwsgierig in.

Hoe is dat gesprek gegaan? Lukte het om belangstellend, geïnteresseerd en benieuwd te zijn? Heb je waardevolle gekregen?

Vertel!

Nieuwsgierig

Soms word ik overvallen door een teamlid die binnenkomt en een stortvloed aan woorden over mij heen gooit.

De gevleugelde woorden van een collega: ‘Alleen kalmte kan ons redden’  schiet dan door mijn hoofd en meteen daarna: ‘Wat bedoelt hij nou eigenlijk?’

Kun jij je een situatie herinneren waarin je werd overvallen door iemand.
Wat deed dat met je en, praktisch, hoe reageerde jij daarop?

Vertel!