Sociaal veilige sfeer creëren

Sociaal veilige sfeer creëren

‘Zeg wat je doet en doe wat je zegt.’

Duidelijke taal! De uitspraak heeft twee elementen. Enerzijds gaat het over communicatie en anderzijds over daadkracht. Dit zijn belangrijke competenties van een goede leider.

Door (vooraf) te zeggen wat je doet of waar het management mee bezig is, zorgt ervoor dat anderen hier rekening mee houden. Medewerkers kunnen zich voorbereiden op wat komen gaat waardoor een besluit niet als een verrassing komt.

De uitspraak getuigt ook van leiderschap met een visie. Vroegtijdig melden wat er speelt laat zien dat beslissingen niet ad hoc zijn; dat ze niet uit de lucht komen vallen.

‘Zeggen wat je doet en doen wat je zegt’ geeft vertrouwen. Men weet wat ze aan je hebben en dat draagt een steentje bij aan een sociaal veilige werkomgeving.  

Let op!
Communiceren over zaken waarvan de uitkomst nog onduidelijk is, kan juist grote onrust geven.
Wanneer je in een situatie zit waarin je nog niet kunt doen wat je zegt, moet je je afvragen of er al iets gezegd moet worden. Als je dat wilt, bedenk goed hoe je gaat communiceren.  

Doe jij altijd wat je zegt?
Denk bij deze vraag aan individuele beloftes én aan grotere (bijvoorbeeld gemaakt in een managementteam vergadering of in een werkoverleg)

Zijn er zaken die je bewust niet direct communiceert?

Probeer eens een individuele belofte binnen een dag na te komen en communiceer de uitkomst ook direct aan de betreffende persoon.
Wat is de reactie van de persoon?

Zijn er dingen die je lastig vindt?