Vinken en Vonken

Vinken en Vonken


In actie komen: Vonken in plaats van vinken

VinkenVonken
De mens als middelDe mens als mens
Winst als leidend principe                                Gelijkheid sturen op People, Planet en Profit
Fragmentatie / ontkoppelingHolistisch denken / samenhang
RatioRatio en gevoel
Mensen zitten in de organisatieDe organisatie zi in de mensen
Focus op zwakten / tekortkomingenFocus op talenten en kracht
Denken dat je geen invloed hebtPersoonlijk leiderschap
OplossenVoorkomen
Eigenaarschap van de aardeRentmeesterschap van de aarde
Korte termijnLange termijn
KwantiteitKwaliteit
AngstLiefde en hoop
OnbewustBewust


Dit zijn een aantal kenmerken van vinken en vonken. Geen enkele is goed of fout te noemen.

Welke lijst spreekt jou persoonlijk het meeste aan?
Komt dit overeen met wat jij in jouw organisatie ervaart?

Ga de lijst eens punt voor punt af en bedenk per regel wat het best bij jou past.
Heb je meer vonken of heb je meer vinken?

Waar loop jij wat betreft de cultuur van jouw afdeling (of jouw organisatie) het meest tegenaan?