17% voor, 17% tegen en de middengroep

17% voor, 17% tegen en de middengroep

Ik had veel tijd gestoken in het maken van mijn allereerste dienstrooster ooit. Alle wensen die door de teamleden in een agenda waren geschreven had ik met zorg verwerkt en tevreden gaf ik het rooster vrij. Nog geen vijf minuten later stormde één van de medewerkers woedend mijn kantoor binnen. Hoe ik het in mijn hoofd haalde om haar een avonddienst op haar sportavond te gegeven. Nadat zij boos wegliep kwam de volgende medewerker zijn beklag doen. Toen ook hij pissig vertrok bleef ik verbijstert in mijn kantoor achter. Ik onderdrukte de neiging om de deur dicht te doen en op slot te draaien.
Aan het einde van de week had ik overleg met mijn leidinggevende. Ik vertelde hem van de twee woedende medewerkers over hun rooster.          
   ‘Hm,’ zei hij, ‘Hoeveel medewerkers staan er op dat rooster?’
   ‘Veertig,’ zei ik.   
   ‘Hoeveel % heeft er geklaagd?,’ vroeg hij, ‘5% toch?’
Ik dacht even na en knikte.   
   ‘Hoeveel % is tevreden?,’ vervolgde hij.
Ik knikte opgelucht. 95% medewerkers zonder klachten over het rooster was best een goede score.

Mijn leidinggevende van toen vertelde nog iets. Ik heb zijn woorden nagezocht maar kan helaas geen onderbouwing vinden. Ik weet dus niet of hij uit eigen ervaring vertelde of dat zijn verhaal een onderbouwde theorie is.
Ik ben echter lang genoeg leidinggevende dat ik weet dat zijn verhaal praktisch klopt en daarom wil ik het je niet onthouden:

17% Voor
Midengroep
17% Tegen

In iedere groep die een voorstel, idee of een werkwijze te horen krijgt is 17% direct enthousiast voor, 17% direct (verontwaardigd) tegen en er is een middengroep die zich op de vlakte houdt omdat hij nog niet weet wat hij ervan denken moet.
(Je zult overigens in je team merken dat het vaak dezelfde mensen zijn die direct tegen zijn)
Realiseer je dat er tegenover je een groep van 83% zit die voor is of voor het voorstel kan worden. Het is beslist de moeite waard je niet af te laten leiden door de 17% tegen. Het gekke is dat wij, leidinggevenden, vaak wel (te) veel aandacht geven aan die ‘tegen’ groep. Waarschijnlijk omdat juist die groep duidelijk aanwezig is!

Heb je een situatie waarin je bovenstaand verhaal herkent?

Wat doe jij wanneer iemand woendend je kantoor binnen komt stampen?

Welke vraag heb jij over jouw team of medewerkers die altijd 'tegen' zijn?