De onderstroom binnen het team

De onderstroom binnen het team

De ‘bovenstroom’, ongeveer 10% staat voor:
* Doelstellingen en resultaten die behaald moeten worden
* Gedrag wat je ziet
* Kennis, vaardigheden en competenties

De ‘onderstroom’, ongeveer 90% staat voor:
* Niet direct zichtbaar
* Cultuur
* Vertrouwen of wantrouwen
* Macht of machteloos
* Niet uitgesproken
* Identiteit en drijfveren
* (gebrek aan) zelfvertrouwen
* ‘onderbuikgevoel’

Zowel de bovenstroom als de onderstroom moeten in balans zijn. Weet dat de onderstroom doorslaggevend is bij ieder traject dat gericht is op veranderingen. Toch besteden de meeste managers 80% van hun tijd aan de bovenstroom!
De onderstroom verdient dus meer aandacht wanneer je een verandering binnen jouw afdeling wilt laten slagen.

De basis van teamontwikkeling is vertrouwen en commitment maar hoe krijg je dat voor elkaar?
Ten eerste moet er een veilige omgeving gecreëerd worden waarbinnen de medewerkers zich kunnen begeven. Wees helder, transparant, zeg wat je doet en doe wat je zegt.
Ten tweede is het belangrijk om de onderstroom bespreekbaar te maken.

De onderstroom binnen het team

Welke verandering is er op jouw afdeling gaande?

Hoe is de aandacht voor de onderstroom?

Hoe zou jij aandacht willen / kunnen geven aan de onderstroom bij een veranderingstraject op jouw afdeling?

Wat belemmerd jou om aandacht te besteden aan de onderstroom?
Wat vind je moeilijk?