De schijf van zeven, hou je brein gezond!

De schijf van zeven, hou je brein gezond!

Op Linked in las ik een artikel geplaatst door Cris van Dusseldorp. 
Zijn verhaal is beeldend én vol goede tips.

7 manieren van mentale activiteiten. Deze zijn ontstaan door de samenwerking tussen Dr. David Rock, executive director van de NeuroLeadership Institute en Dr. Daniel Siegel, executive director van de Mindsight Institute en clinical professor aan de UCLA School of Medicine.
Hoe zorg en behoud je mentale scherpte en gezondheid?
Al weer heel wat jaartjes terug (begin twintig) werkte ik professioneel in het bos, mijn baas werd dat jaar Nederlands kampioen kettingzagen. Stel je voor, hij komt even kijken hoe het gaat, terwijl ik bezig ben een boom om te zagen. Dat hij vervolgens ziet dat het maar niet opschiet en zou zeggen: “waarom scherp je de zaag niet aan?” en ik zou antwoorden: “daar heb ik geen tijd voor, ik moet nog veel te veel bomen omzagen”? 

 Om je zaag te scherpen zul je moeten stoppen met werken. Door de harde lessen van de praktijk heb ik geleerd, dat het een hele kunst is om je zaag scherp te houden. Het leek zo eenvoudig wanneer ik mijn leermeester observeerde hoe hij het deed. Om de tanden scherp te slijpen zijn de hoeken waarmee je slijpt enorm belangrijk. Het verkeerd slijpen kan resulteren in dat de zaag zich te diep in het hout bijt. Klinkt dat je bekend in de oren? De motorzaag wil dan teveel in één keer afbijten, waardoor de motor smoort, omdat het vermogen van de zaag de kracht die daarvoor nodig is niet aan kan. Hetzelfde geld andersom, dat het zich te weinig in het hout bijt, waardoor je de neiging hebt zelf druk uit te oefenen op de zaag in plaats van de zaag het werk te laten doen.

Scherpte is alles om snel en efficiënt te werken en aan het einde van de dag nog energie en een goede rug over te hebben. Zoals goed aangescherpte tanden van het kettingblad is voor motorzagen in het bos, zou je ook kunnen vergelijken met hoe belangrijk een scherp, gezond, flexibel brein is op ons werk. 

Hoe kan ik mijn brein scherp, gezond en flexibel houden?
We leven in een tijd waarbij het mentale welzijn van te veel mensen onder druk lijkt te staan. Multitasking, gefragmenteerde aandacht en overload aan informatie doet daar zeker geen goed aan. 
Het probleem is dat we een tekort hebben aan eenvoudige informatie die ons inzicht geeft over hoe we gezonde mentale gewoontes kunnen vormen. Maar weinig mensen lijken te weten wat echt nodig lijkt te zijn om optimale mentale gezondheid te ontwikkelen en de implicaties daarvan, wanneer dat niet in balans is. Het resultaat is dat we ons in allerlei bochten lijken te wringen. Immers er 'moet' toch zoveel. Er wordt immers veel van je 'verwacht' en de 'lat' moet toch ook wel hoog liggen. Geen wonder dat er zoveel burn-out in Nederland is. 

Dat éne ding!
Je kent dat waarschijnlijk wel, situaties waarin jij je overweldigd voelt en er niet zoveel meer uit onze handen lijkt te komen. Wat is dat éne ding dat jij vandaag kunt doen om een gezond brein te stimuleren? We zijn immers onze eigen rentmeesters, niemand gaat het voor jou doen. 

Het is echt lekker werken, wanneer je óók mentaal gezond bent en blijft. Wanneer je heerlijk in de werk 'flow' zit.

De Schijf van Zeven
Dr. David Rock en Dr. Daniel Siegel hebben 'De Healthy Mind Platter' ontworpen, om jou te helpen een scherp, gezond en flexibel brein te helpen ontwikkelen. Ik heb de titel vertaald naar 'De Schijf van Zeven'
Deze schijf geeft je een eenvoudig houvast, die je in staat stelt om te doen wat nodig is om een scherp, gezond en flexibele brein te ontwikkelen.

Een goed geïntegreerde brein is een gezonde brein
Dus samengevat de Schijf van Zeven bevat zeven essentiële ingrediënten die nodig zijn voor een optimale mentale gezondheid in het dagelijkse werk en leven. Deze zeven dagelijkse activiteiten vormen het volle spectrum van 'mentale voedingsstoffen', die je brein nodig heeft om op z'n best te kunnen functioneren. Door elke dag deze zeven activiteiten in te zetten stel jij je hersenen in staat om je activiteiten te coördineren en balanceren. Activiteiten die de interne verbindingen van je hersenen en je verbindingen met andere mensen versterken. 

Lees de zeven mentale activiteiten rustig door en laat ze op je inwerken. Welke is die éne voor jou waar jij je op wil richten?

FOCUS TIJD
Wanneer we doelgericht en nauwkeurig gefocust zijn op onze taken, waarbij we de uitdagingen aangaan die diepe verbindingen maken in de hersenen. 

SPEEL TIJD
Wanneer we onszelf toestaan om spontaan of creatief te zijn en speels kunnen genieten van nieuwe ervaringen, helpt om nieuwe verbindingen in de hersenen te maken.

VERBINDING TIJD
Wanneer we onszelf verbinden met andere mensen, het liefst in levende lijve of tijd nemen om te genieten van onze verbondenheid met de wereld van de natuur om ons heen, worden de relationele circuits van onze hersenen verrijkt.

FYSIEKE TIJD
Wanneer we ons lichaam bewegen, het liefst aerobic, versterkt de hersenen op vele manieren.

REFLECTIE TIJD
Wanneer we in stilte rustig de tijd nemen om over dat wat binnen in ons is te reflecteren, ons richten op sensaties, beelden, gevoelens en gedachten, helpen om de hersenen beter te integreren.

DOWN TIJD
Wanneer we niet gefocust zijn, zonder enig specifiek doel, en onze gedachten laten dwalen of eenvoudigweg ontspannen, helpt onze hersenen om opnieuw op te laden.

SLAAP TIJD
Wanneer we onze hersenen de rust geven die het nodig heeft om ons leren te consolideren en te herstellen van de ervaringen van de dag.

Kijk naar de schijf van 7.
Geef de 7 items eens een cijfer (van 1 tot 10) en kijk naar joue eigen scores.

Van welk(e) item(s) was jij je al bewust?
Zijn er items die nieuw voor jou zijn?

Waar kan ik je bij helpen?
Kies het item waarmee je aan de slag wilt.
Probeer aan te geven waarom je dit item lastig vindt.