Kwetsen

KwetsenIn conflicten kwetsen mensen elkaar en dat doen ze op vele manieren:

  • Verbaal, door te schelden, door minachtende opmerkingen te maken, door de ander niet uit te laten praten, door niet te luisteren
  • Verbaal, door de ander slechte eigenschappen toe te kennen zoals, oneerlijkheid, onbetrouwbaarheid, domheid, gebrek aan integriteit
  • Verbaal, door de ander van onplezierig gedrag te betichten zoals, sjoemelen, een ander oplichten, bedriegen, liegen, opportuun gedrag
  • Non-verbaal, door een niet-neutrale gezichtsuitdrukking bij elkaars beweringen en door gebaren als schouderophalen, afdraaien, zuchten, met de voet tegen iets aan tikken, wegwerpgebaar maken, weglopen, negeren

Er wordt op de mens gespeeld en niet op de inhoud. Dat kan heel kwetsend zijn voor alle betrokkenen. Het effect is dat de ander vanuit gezond zelfrespect wel moét reageren. Het gevolg daarvan is een elkaar kwetsende interactie waarbij beide partijen zich niet meer richten op het primaire conflict maar op de negatieve interactie.


Tip:
Tel tot tien, creër tijd, stel reactie uit en wees nieuwsgierig.
Vraag dan: 'Waarom vind je het nodig om zo te reageren?'
Haal door rustig te blijven en nieuwsgierige vragen te stellen de kou uit de lucht en breng het gesprek op het primaire conflict.

Ga bij jezelf na waarmee iemand jou echt kan kwetsen en waardoor jij uit balans raakt. Zit het in de woorden, de lichaamstaal, de inhoud van de boodschap, het gevoel dat iemand het opzettelijk doet, het gevoel dat iemand het niet doorheeft dat hij je kwetst. Wat raakt je? Waarom?
Wil je er iets over vertellen?

Binnen jouw organisatie is er vast wel een conflict geweest waar jij niet bij betrokken was maar wat je wel hebt kunnen aanschouwen.
Is er iemand gekwetst 'uit de strijd' gekomen? Probeer het eens te analyseren.

Denk aan de keer dat jij erg gekwetst bent. Hoe ga je ermee om?
Wil je dat anders doen?