Signalen van een conflict

Signalen van een conflict

Kenmerken van een confictieuze communicatie:

  1. Het taalgebruik verandert, het wordt persoonlijk en heeft lading
  2. Het elkaar corrigeren is niet meer doelgericht en opbouwend maar op de persoon en afbrekend
  3. Escalatie in de interactie levert vervorming op van het inhoudelijke conflict
  4. De inhoud 'gaat lopen'
  5. Proces- en relationele opmerkingen ontbreken
  6. Non-verbaal gedrag naar elkaar en naar de omgeving is sterk aandachttrekkend

Uitspraken die aangeven dat het conflict latent aanwezig is:
* 'Het is niet eerlijk'
* 'Ik heb gelijk'
* Het is (niet) waar'

Een conflict kan alleen worden opgelost als de communicatie weer respectvol wordt: ofwel: elkaar laten uitspreken, luisteren naar elkaar. Partijen moeten weer verantwoordelijkheid voelen voor goede communicatie. Zo wordt ook duidelijk waarin men zich gekrenkt voelt en waarin men zich erkend wil zien.

Hoe voel jij je bij ruzie en conflicten?
Wil je er iets over kwijt?

Wil je iets bespreken over conflicten op je werk?