Hulp vragen / hulp bieden

Hulp vragen / hulp bieden


Een essentiële deelcompetentie van 'samenwerking' is hulp vragen.
Er kan veel mis gaan als je deze competentie mist.

Een checklijst om deze competentie te toetsen en te verbeteren:

  • Ga bij jezelf na hoe makkelijk of hoe moeilijk je hulp vraagt.
  • Ga eens na of je onderscheid maakt tussen werk en privé. Hoe kun je dat verschil benutten (als je het op het ene vlak wel kan , waarom op het andere dan niet)?
  • Vind je het moeilijk om hulp te vragen, ga dan na welke belemmerende opvattingen daarachter ziten. Ben je een watje als je om hulp vraagt? Ben je dan onvoldoende zelfstandig? Kun je het als leidinggevende niet maken om nog om hulp te vragen?
  • Bedenk eens dat het iedereen kan overkomen dat het water tot aan je lippen staat. Wanneer je wacht tot het water boven je neus komt, dan moet je op je tenen staan. Je kunt dan moeilijk ademhalen en je bent onverstaanbaar voor degene wiens hulp je vraagt. Vraag op tijd!
  • Bedenk dat hulp vragen juist een hele sterke indruk kan maken. Dus stel eens een hulpvraag. Over het algemeen is dat erg versterkend voor de relatie.

Als jij degene bent aan wie hulp gevraagd wordt:

  • Stel je niet op als 'redder'. Daarmee maak je degene die je helpt direct tot slachtoffer!
  • Help vooral naar het zoeken naar een eerste concrete actie die het de ander mogelijk maakt daarna zichzelf weer te helpen.

Wanneer vroeg jij voor het laatst hulp?

Denk aan een medewerker die met een hulpvraag naar je toe kwam. Wat deed jij?
Zou je het weer zo doen?

Wat vind je makkelijker?
Hulp vragen of hulp bieden.
Wil je erover vertellen?