'Kijk eens terug!'

'Kijk eens terug!'

Wat heb jij persoonlijk of jouw team bereikt de afgelopen maand? Kun je iets noemen waar je trots op bent? Of misschien heel tevreden? Noem eens drie dingen. Je zult merken dat dit al moeilijker is, laat staan dat je dertig dingen kunt noemen.
Dit komt doordat wij, mensen, getraind zijn om de dingen die verkeerd gaan te onthouden en veel aandacht te geven. Zaken die goed zijn gegaan, die vergeten we op het moment dat ze zijn gebeurd.

Dertig positieve gebeurtenissen of situaties benoemen lijkt heel veel. Het is niet meer dan één ding per dag. Het kan van alles zijn: persoonlijk, relationeel, zakelijk, financieel, lichamelijk of jouw plek in de wereld.

Het terugkijken op de positieve gebeurtenissen heeft voordelen:

  • Wanneer je terugkijkt, word je bewuster van de positieve momenten. Je beleeft ze intenser
  • Je haalt je doelen makkelijker, omdat het intens ervaren van positieve momenten, vraagt naar meer van dat soort momenten
  • Je wordt er gelukkiger en relaxter van   

Probeer terugkijken een vast onderdeel van je leven te maken.

Hoe vaak kijk jij terug naar positieve gebeurtenissen of situaties?

Maak eens een lijstje met positieve gebeurtenissen of situaties. Dit kunnen behaalde doelen zijn maar ook minder 'meetbare' zaken (bijvoorbeeld: een medewerker die na een gesprek met jou beter in zijn vel zit)

Op welke manier zou jij samen met jouw team regelmatig kunnen terugkijken op resultaten en andere positieve gebeurtenissen en situaties?