Teamcoaching

Soms verloopt de samenwerking en communicatie met en binnen een team niet optimaal.
Soms is het lastig om de vinger op de zere plek te leggen en heeft de leidinggevende hulp nodig om het team vlot te trekken.

Ik kan helpen analyseren waar de pijn binnen het team zit en maak in nauw overleg met de leidinggevende een plan ‘op maat’ voor teamcoaching. 

De beoogde resultaten:
* Het wegnemen van langlopende en onderhuidse irritaties
* Zorgdragen voor een veilige sfeer binnen het team
* Herkennen en benutten van talenten
* Wederzijds begrip en waardering
* Prettige groepsdynamiek
* Goede praktische resultaten 

Ik werk geregeld samen met Cherida Louz van Bem development, zij adviseert in leren en opleiden. Indien nodig of gewenst kan zij betrokken worden bij het teamcoach- en scholingstraject.
Bem development

Neem voor meer informatie contact met mij op.
Annerieke de Vries